utolsó frissítés: 2007. febr. 7.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Az identitás egyetemessége - Polis Kiadó, Kolozsvár, 2004.
 • > Politica regională şi dezvoltarea teritoriului (Regionális politika és területfejlesztés) - kézikönyv, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003;
 • > Státusdiskurzus - esszék és tanulmányok, Diaszpóra Könyvek, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003 (Bakk Miklóssal).
 • > Szereppróba - tanulmányok, Diaszpóra Könyvek, Temesvár, 2002 (Albert Ferenccel, Bakk Miklóssal, Gazda Árpáddal);
 • > Peremlét és megmaradás - tanulmányok, Szórvány Füzetek, Temesvár, 1997 (Albert Ferenccel és Papp Z. Attilával)
 • > Szenvedő Temesvár, feljegyzések, RMSZ Bukarest, 1990
 • > Holnap is köszönnek, riportok, esszék, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989
 • > Feleúton – útfélen, riportfűzér, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981
 • > De la desene simple la holografie (A rajztól a holográfiáig) Hegedüs Imrével közösen – Colecţia Gnosis, Facla Timişoara, 1978.

Tanulmány, szakcikk

 • > Dimensiunea culturală a cooperării în Euroregiunea "DKMT" (A kulturális együttműködés a DKMT Eurorégióban), In: Geographica Timisiensis, Vol. XII, Nr. 1/2002 (megjelent 2004).
 • > Én, identitás, társadalom, In: Studia Univ. Babes-Bolyai - Philosophia, 2003/1-2, p. 89-99. (megjelent 2004)
 • > Identity and Diaspora Discourse, In: Minority Research, 2004/6.
 • > Intézmény és önépítkezés, In: Somai József (szerk.): A civil társadalom és az önépítkező intézményfejlesztés, ERMACISZA, Kolozsvár, 2004. p. 89-93.
 • > Protecţia minorităţilor prin legi speciale (Kisebbségvédelem külön törvényekkel), In: Convieţiuirea (Szeged), 2002/3-4,2003/1-2 (megjelenés 2004).
 • > "Originalitate şi/sau democraţie" (Eredetiség és/vagy demokrácia), In: Vasile Docea (ed.): Instituţii (nu doar) politice, Ed. Mica Valahia, Bucureşti, 2003.
 • > A támogatási rendszerek és az iskolahálózat, In: Somai József (szerk.): A romániai magyar oktatási hálózat jövőképe, Iskola Alapítvány, Kolozsvár, 2003. (társzerző)
 • > Az identitás léte és mibenléte, In: Távlatok (Szabadka), 2003/2.
 • > Felelősség és törvény, In: Erdélyi Múzeum, 2003/1-2.
 • > Humán erőforrás-menedzsment és demokrácia, In: Közgazdász Fórum, 2003/8 (nov.)
 • > Identitás és szórványdiskurzus, In: Kisebbségkutatás (Budapest), 2003/2.
 • > Identitás és szórványdiskurzus, In: Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), 2003/3.
 • > Kistérségek - a hiányzó szereplők, In: Romániai Magyar Évkönyv 2003, Diaspora-Marineasa, Temesvár
 • > Proiectul Cartei Europene a autonomiei regionale (Az Európai Regionális Charta tervezete), In: Infociv, 2003.
 • > "Banat şi interculturalitate" (A Bánság és az interkulturalitás), In: R. Poledna - F. Ruegg - C. Rus (coord.): Interculturalitate, Cercetări şi perspective româneşti, Presa Universitară Cluj, 2002.
 • > "Minorităţi, elite, relaţii interetnice" (Kisebbségek, elitek, etnikumközi kapcsolatok), In: Tradiţie şi interculturalitate, Ed. Marineasa, Timişoara, 2002.
 • > A hiányzó státusdiskurzus, In: Romániai Magyar Évkönyv 2002, Szórvány Temesvár, Polis Kolozsvár, 2002.
 • > Cultură şi civilizaţie tradiţională (Hagyományos kultúra és civilizáció), In: Strategia culturală a judeţului Timiş, I.I.T, Temesvár, 2002;
 • > Nemzetépítés a XXI. században, In: '56 és Délvidék, Szabadka, 2002;
 • > Státustól státusig, In: A státustörvény - dokumentumok, tanulmányok, publicisztika, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002.
 • > Strategia culturală a judeţului Timiş - a munkabizottság tagja, Institutul Intercultural Temesvár, 2002.
 • > Térségi együttműködés és közvélemény, In: Debreceni Szemle, 2002/1, p. 37-73, (Társszerzők: Albert Ferenc és Feleky Gábor)
 • > Tudás és demokrácia, In: A tudás mint társadalmi erőforrás, EMCSZA, Kolozsvár, 2002.
 • > A táji-történeti régióktól az eurórégiókig, In: Kárpát-medencei önismeret, Lucidus, Budapest, 2001;
 • > "Despre toleranţă" (A toleranciáról), In: Colocvii politice, Presa Universitară Română Timişoara, 2001;
 • > A státustörvény mint erőpróba In: Romániai Magyar Évkönyv 2001. Szórvány Alapítvány - Polis, Temesvár-Kolozsvár, 2001;
 • > Az önkormányzatok és a civil szféra In: A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben, Kolozsvár, 2001;
 • > Honnan merre? In: Kisebbségkutatás (Budapest), 2001/1, p.8 -15.
 • > Románia Nyugat fejlesztési régiója, In: Közgazdász Fórum, 2001/4, p. 4 -10. (Társszerző: Bognár Zoltán)
 • > Státustól státusig, In: Krónika Évkönyv 2000-2001, Kolozsvár, 2001;
 • > Szegénység és etnikum, In: Romániai Magyar Évkönyv 2001. Szórvány Alapítvány - Polis, Temesvár-Kolozsvár, 2001;
 • > Szórvány, iskola - ingázás, In: Szórvány és iskola, Kolozsvár, 2001;
 • > Tolerancia, szabadság, modernitás, In: Hitel (Budapest), 2001/10, p.79-90.
 • > Románia 2000, In: Romániai Magyar Évkönyv 2000, Szórvány Alapítvány - Polis Könyvkiadó, Temesvár-Kolozsvár, 2000;
 • > Schengen a kihívás, In: Kisebbségkutatás, 2000/1, p. 51-58.
 • > Schengen, a kihívás In: Schengen, a magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer árnyékában, Lucidus, Budapest, 2000;
 • > Szórványok kutatása, In: Erdélyi Múzeum, 2000/3-4, p.312-316.
 • > A DKMT eurorégió és a helyi politikai elit, In: Hitel, 1999/11, p. 64-77. (Társszerzők: M. Cernicova-Bucă és Somogyi Attila)
 • > Civil tudomány, In: A Hét, 1999/7.
 • > Elitek, modellek, szerepek I. In: Korunk, 1999/4, p. 65-73. (Társszerző Bakk Miklós)
 • > Elitek, modellek, szerepek II. In: Korunk, 1999/5. p. 89-101. (Társszerző Bakk Miklós)
 • > From Geographical/Historical Regions to the Euro-regions, In: Minorities Research, Budapest 1999;
 • > Képviselet és demokrácia, In: Útközben, Pro-Print, Csíkszereda, 1999;
 • > Schengen, a kihívás, In: A Hét, 1999/14.
 • > "Distanţe sociale şi identitate locală în Banatul istoric", In: Identitate şi alteritate, Cluj 1998;
 • > A táji-történeti régióktól az eurorégiókig. In: Kisebbségkutatás, 1998/4. p. 419-429.
 • > Helyi elit és anyanyelvi oktatás, In: Nyelvünk és Kultúránk, 1998/102. p.111-118.
 • > Közigazgatás és nyelvpolitika, In: Kiút a csapdából? Budapest 1998;
 • > Azonosulás, elitek, peremlét, In Kisebbségkutatás, 1997/4, p.418-444.
 • > Képviselet és demokrácia, In: A Hét, 1997/29.
 • > Nacionalizmus és identitás, In: A Hét, 1997/5.
 • > Kisebbségek és Kelet-Európa, In: Keresztyén politika IV. Kolozsvár, 1996;
 • > Közszolgálati média és kisebbségi helyzet, In: Erdélyi Napló, 1996/1-2.
 • > Alapszerződés és kisebbségi jogok, In: Hitel, 1995/8. p.49-54.
 • > Demokrácia és jogállamiság, In: Keresztyén politika III, Kolozsvár, 1995;
 • > Ismétlődő történelem?, In: A Hét, 1995/3.
 • > Otthontól a hazáig, In: Korunk, 1995/12, p.28-35.
 • > Kisebbségek és Kelet-Európa, In: Magyarság és Európa, 1994/1, p.32-39.
 • > Sikeres kísérlet, In: Korunk, 1994/3. p. 28-30.
 • > Ki a nyertes?, In: A Fonyódi Helikon 10, Fonyód, 1993;
 • > Die Chancen der Demokratie in Rumanien (A demokrácia esélyei Romániában), In: Wege in die Freiheit, Zürich 1992;
 • > Kétsebességű Európa, In: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében, Kaposvár 1991;
 • > Korszerű korszerűtlenség , In: Hitel 1991/14, p.22-27.

Szerkesztés

 • > Közösségfejlesztés 1, (szerkesztés), Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár
 • > Romániai Magyar Évkönyv 2003 - Szórvány Alapítvány - Marineasa Könyvkiadó Temesvár
 • > Temesvári kalauz, Helyzet - Kép - Jel Könyvek, Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003.
 • > Hagyományőrzés Temes megyében, Helyzet - Jel - Kép Könyvek, Szórvány Alapítvány, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2002.
 • > Romániai Magyar Évkönyv 2002 - Szórvány Alapítvány Temesvár - Polis Kolozsvár;
 • > Temes megye művelődési stratégiája (Strategia culturală a judeţului Timiş), a szakértői csoport tagja, Kiadja a Temesvári Interkulturális Intézet, 2002.
 • > Tradiţie şi interculturalitate (Hagyomány és interkulturalitás) - az azonos címmel 2001 decemberében Temesvárt megtartott konferencia háromnyelvű kötete. Interferenciae Banaticae, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2002.
 • > Romániai Magyar Évkönyv 2001 - Szórvány Alapítvány Temesvár - Polis Kolozsvár;
 • > Szórvány és iskola - a 2001. áprilisi, Kolozsvárt, az Iskola Alapítvány szervezésében megtartott konferencia anyaga, RMKT Kolozsvár, 2001;
 • > Monument 2000, Patrimoniu cultural şi responsabilitate civică, (Kulturális örökség és civil felelősség) az 1999. áprilisi temesvári tanácskozás anyaga, Marineasa, Temesvár, 2000.
 • > Romániai Magyar Évkönyv 2000 - Szórvány Alapítvány Temesvár - Polis Kolozsvár;
 • > Multikulturalizmus és ökuménia - az 1998. decemberi temesvári konferencia anyaga, Mirton Temesvár, 1999;
 • > Régió és civil szféra - az 1998. áprilisi csákovai konferencia anyaga, Mirton Temesvár, 1999;
 • > Identity, interethnical relations, regionalism (Identitás, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus), a Szórvány Alapítvány által 1997-ben lefolytatott kutatást bemutató kötet, Helicon, Temesvár, 1998;
 • > Nagyvárosi szórványok, az 1997. januári, Nagyszalontán megtartott tanácskozás anyaga, Helicon Temesvár, 1998;
 • > Kisebbségi érdekvédelem, az 1996. decemberi, Temesvárt megtartott tanácskozás anyaga, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997;
 • > Jelen és jövő a szórványkutatásban, a Sepsiillyefalván megtartott 1996. márciusi szórványtanácskozás előadásai, Szórvány Alapítvány Temesvár, 1996;
 • > Ember és világ - tudományfilozófiai esszék és tanulmányok, Kriterion, 1986.
 • > Mit tettem mint fizikus? - Nobel-díjasok önéletírásai, Téka Sorozat, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985;
 • > Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból - Téka Sorozat, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.